δελτωτός

δελτωτός, ή, όν,
A in the shape of the letter Δ:

τὸ δ.

the constellation Triangle,

Arat.235

, Eratosth.Cat.20 tit.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δελτωτός — ή, ό (AM δελτωτός, ή, όν) [δέλτα] 1. αυτός που έχει το σχήμα τού γράμματος Δ («ἡ δὲ Ρόδος ἡ νῆσος... δελτωτὴ τὸ σχῆμα») 2. ο αστερισμός τού τριγώνου νεοελλ. το ουδ. ως ουσ. το δελτωτό (ν) ο πλωτήρας τού δρομόμετρου με το οποίο μετριέται η… …   Dictionary of Greek

  • δελτωτῶν — δελτωτός in the shape of the letter fem gen pl δελτωτός in the shape of the letter masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δελτωτόν — δελτωτός in the shape of the letter masc acc sg δελτωτός in the shape of the letter neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δελτωτοῦ — δελτωτός in the shape of the letter masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δελτωτή — δελτωτός in the shape of the letter fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δελτωτῷ — δελτωτός in the shape of the letter masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.